Andrée Defois

Tallage & „Stratégie grains”

Absolwentka studiów agroekonomicznych w Institut National Agronomique de Paris-Grignon, gdzie specjalizowała się w światowych rynkach towarowych. Firmę Tallage założyła w 1993 r., wcześniej była kierownikiem Wydziału Badania/Rynki zbożowe w Louis-Dreyfus-&-Cie w Paryżu i przygotowywała dla firmy prognozy dotyczące rynku europejskiego.

Tallage specjalizuje się w opracowywaniu prognoz agroekonomicznych i świadczy usługi dla klientów na całym świecie, zaangażowanych w produkcję roślinną i zwierzęcą, przemysł, handel, transport morski, bankowość, zarządzanie finansami itp.., a także dla instytucji rządowych. Firma nie jest zaangażowana w handel lub produkcję zboża.

Główne obszary działalności firmy to:
publikacja raportów „Stratégie grains” (materiał źródłowy do analizy rynków zbóż i oleistych w Europie),
udostępnianie w internecie prognoz dotyczących produkcji i handlu, bardzo często aktualizowanych, w tym specjalny moduł poświęcony biopaliwom w UE,
wykonywanie ukierunkowanych badań ekonomicznych i długookresowych badań globalnych rynków towarowych,
konsulting i szkolenia dla obszarów biznesu związanych z rynkami towarów rolnych.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.  

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close